Od 1.01.2023 r. FSNT-NOT nie wydaje Karty Zawodowej Inżyniera.
Wydane Karty są ważne do daty ważności wpisanej na karcie.