NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

Mobilni inżynierowie budują innowacyjną Europę

 

Europejska legitymacja zawodowa inżyniera jest pierwszym, powszechnie akceptowanym we wszystkich 33 europejskich krajach członkowskich FEANI dokumentem, który potwierdza, że mający ją inżynier jest rzeczywiście inżynierem z dyplomem akredytowanego uniwersytetu lub technicznej szkoły wyższej.

Europejska legitymacja zawodowa, nawiązując do zmian zawartych w Dyrektywie Unii Europejskiej, przyspieszy i uprości procedurę uznawania kwalifikacji zdobytych w innym kraju, jednocześnie zwiększając jej przejrzystość.


Karta Zawodowa Inżyniera ma na celu zwiększenie mobilności inżynierów, uproszczenie poruszania się po europejskim rynku pracy i ułatwienie pierwszego kontaktu z pracodawcą. Posiadanie Karty Zawodowej Inżyniera jest rodzajem „dowodu osobistego” inżyniera. Pracodawca otrzymuje natomiast gwarancję, że ma do czynienia z wykwalifikowanym inżynierem. Nie będzie musiał sprawdzać czy kandydat do pracy ukończył studia na odpowiednim poziomie, czy ma potrzebną praktykę zawodową.

W 2012 roku Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podpisała umowę z Europejską Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), na podstawie której można wydawać polskim inżynierom powyższy dokument.

W związku z tym od 1 stycznia 2013 r. w Polsce, jako jednym z 9 pierwszych krajów, ruszyło wydawanie inżynierom Karty Zawodowej Inżyniera.


INFORMACJE O KARCIE KORZYŚCI DLA POSIADACZY