NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

Informacje przed przystąpieniem do procesu aplikacyjnego:

 1. zaleca się pobranie Instrukcji, która poprowadzi przez proces aplikacji POBIERZ
 2. prosimy o jednorazowe przejście całego procesu aplikacyjnego,
 3. nie ma możliwości zapisania wniosku w jego trakcie
  (wniosek nie wypełniony w całości nie będzie zapisany/wysłany)
 4. jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, zwrot kosztów nie będzie możliwy, WYMAGANIA
 5. prosimy o przygotowanie skanów wszystkich wymaganych dokumentów oraz pliku ze zdjęciem

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 1. skan lub suplement dyplomu ukończenia studiów inżynierskich I, II* i III* stopnia
 2. skan legitymacji członkowska FSNT-NOT lub oświadczenie o członkostwie
 3. skan zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie*
  (świadectwa pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy)
 4. skany certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń, studiów podyplomowych*
 5. plik ze zdjęciem biometrycznym (480x640 pikseli, JPEG)
 6. skan podpisu (450x185 pikseli, JPEG)

* jeżeli dotyczy

orientacja: skany wszystkich dokumentów muszą być w pozycji pionowej

format dokumentów:
jednostronicowe: JPEG | PDF,
wielostronicowe: PDF

zdjęcie:
rozmiar: 480x640 pikseli,
format: JPEG

podpis:
rozmiar: 480x640 pikseli,
format: JPEG

karta inżyniera

Jestem członkiem NOT

ZŁÓŻ WNIOSEK