NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

Karta Zawodowa Inżyniera ma poprawiać przejrzystość na europejskim rynku pracy inżynierów i ułatwiać firmom znalezienie odpowiednich specjalistów za granicą.

Dla pracodawców korzyść z takiej legitymacji jest nie do przecenienia, gdyż otrzymują oni gwarancję, że rozmawia z wykwalifikowanym inżynierem, nie tylko z Polski ale też innego europejskiego kraju. Nie będzie potrzeby sprawdzania, czy kandydat do pracy ukończył studia na odpowiednim poziomie, czy ma potrzebną na danym stanowisku praktykę zawodową. Wszystkie te informacje znajdują się na Karcie.

Podobnie jak na dowodzie osobistym, Karta Inżynieria zawiera krótkie podsumowanie wszystkich informacji o jej posiadaczu.

Na Karcie Zawodowej Inżyniera zakodowane są informacje dotyczące danych personalnych posiadacza a także przebiegu jego/jej dotychczasowej edukacji, kariery zawodowej i przebytych szkoleń zawodowych.

W celu dokonania szczegółowej analizy ścieżki kariery potencjalnego kandydata do pracy, można skorzystać z poszerzonej informacji zawartej w Wyciągu z Rejestru. Poprzez tę stronę posiadacz Karty może zalogować się do swojego profilu i uzyskać dostęp do swoich danych w bazie. W każdym momencie może dokonać aktualizacji lub, w razie potrzeby, wydrukować swój Wyciąg z Rejestru.

Przedsiębiorcy i pracodawcy mogą korzystać w szczególności z wyższego poziomu przejrzystości i porównywalności między ubiegającymi się o pracę. Wyciąg z Rejestru posiadacza Karty nie tylko dostarcza informacji na temat danych osobowych, ale zawiera także dowód wszystkich odpowiednich kwalifikacji dotyczących edukacji inżynierskiej, historię zatrudnienia i zdobytych umiejętności i wiedzy

Aplikacje są każdorazowo szczegółowo sprawdzane przez członków Narodowego Komitetu Rejestrowego, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. 
Przed wydaniem Karty Zawodowej Inżyniera dyplomy uczelni technicznych i wszelkie certyfikaty są każdorazowo weryfikowane.