NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

FSNT-NOT od 1992 r. należy do Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI (Fédération Européenne d’Associations d’Ingénieurs) z siedzibą w Brukseli, zrzeszającej organizacje inżynierskie z 33 krajów europejskich i posiadającej status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy.

Członkostwo FSNT NOT w FEANI:

  1. stanowi dowód uznania dla Federacji i jej pozycji zarówno w polskim jak i europejskim środowisku inżynierskim,
  2. stwarza polskim inżynierom możliwość uzyskania Karty Zawodowej Inżyniera i ubiegania się o tytuł Inżyniera Europejskiego,
  3. umożliwiło polskim uczelniom technicznym uznanie na równi z uczelniami zachodnioeuropejskimi. Dowodem czego jest ich włączenie do INDEKSU FEANI. Dzięki niemu polskie tytuły "magister inżynier" i "inżynier" są uznawane w Europie na równi, np. z niemieckimi, czy tez brytyjskimi "Master of Science" i "Bachelor of Science".