NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

Do oceny kwalifikacji inżynierów został powołany Narodowy Komitet Rejestrowy ds. Karty Zawodowej Inżyniera, w którego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, uczelni technicznych oraz NOT.

  1. Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko - przewodnicząca, Politechnika Gdańska
  2. Dr inż. arch. Adam Baryłka – wiceprezes FSNT-NOT, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
  3. Mgr Zbigniew Kotowski
  4. Dr inż. Krystyna Szcześniak - Oddział Wrocławski FSNT-NOT
  5. Prof. dr. inż. Mirosław Wyszyński - University of Birmingham

Podstawowe zadania Komitetu to:

  1. weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i merytorycznym
  2. przyznawanie kategorii kandydatom, zgodnie z wytycznymi FEANI
  3. zatwierdzanie aplikacji do druku
  4. określanie kierunków działań promocyjnych związanych z promocją Karty
  5. składanie raportów rocznych do FEANI