NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

Do oceny kwalifikacji inżynierów został  powołany Narodowy Komitet Rejestrowy ds. Karty Zawodowej Inżyniera, w którego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, Państwowej Akademii Nauk, uczelni technicznych oraz NOT.

  1. Prof. Józef Suchy - przewodniczący – wiceprezes FSNT-NOT
  2. Prof. Janusz Dyduch – wiceprezes FSNT-NOT
  3. Prof. Włodzimierz Miszalski - WAT
  4. Prof. Jerzy Barglik - SEP
  5. Sebastian Lalka – FSNT NOT

Podstawowe zadania Komitetu to:

  1. weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i merytorycznym
  2. przyznawanie kategorii kandydatom, zgodnie z wytycznymi FEANI
  3. zatwierdzanie aplikacji do druku
  4. określanie kierunków działań promocyjnych związanych z promocją Karty
  5. składanie raportów rocznych do FEANI
karta inżyniera

Jestem członkiem NOT

ZŁÓŻ WNIOSEK