NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

Wszystkie nadesłane dokumenty aplikacyjne są weryfikowane. Następuje sprawdzenie ich pod kątem spełnienia wymogów, jakie FEANI narzuca na kandydatów, w celu otrzymania Karty. Następnie informacje są gromadzone w centralnej bazie danych.

Wyciąg z rejestru zawiera wszystkie szczegółowe informacje, które mogą być pobierane przez posiadacza karty w każdej chwili po zalogowaniu się na tej stronie internetowej. Wszystkie dokumenty osobiste oraz wyciąg z rejestru możliwe są do uzyskania tylko przez właściciela Karty. Obszary te są zabezpieczone hasłem i nie są publicznie dostępne.

 

Wszystkie dokumenty osobiste oraz wyciąg z rejestru możliwe są do uzyskania tylko przez właściciela Karty. Obszary te są zabezpieczone hasłem i nie są publicznie dostępne.

Wypełnienie i przesłanie wniosku aplikacyjnego i możliwe jest jedynie po przejściu procesu rejestracji.

Osoby, które są już zarejestrowane, po zalogowaniu się, mogą przeglądać swój profil, dokonywać jego aktualizacji, przesyłać lub drukować swój wyciąg z rejestru.